Fjölgum vel reknum sprotafyrirtækjum á Íslandi.

Hvernig veit maður hvort viðskiptahugmyndin er góð ?

Það er alltaf erfitt að vita hvernig meta eigi gæði og möguleika hverrar viðskiptahugmyndar fyrir sig. Það eru líka einnig margir þættir sem skipta máli í því samhengi og hafa áhrif á lokaniðurstöðu. Reynslan sýnir að þeir aðilar sem koma að hugmyndini, eiga hana og reka eru stærstu áhrifavaldar í möguleikum hugmyndar. Þannig geti þeir verið með lélega viðskiptahugmynd, en gert hana góða með úrræðafærni sinni, frumkvæði og festu. En þess utan þá skiptir líka máli hvort upphafsmenn hafi grunndvallarþekkingu á þeim markaði og þeim viðskiptavinum sem hugmyndin á að byggja arðsemi sína á. Ef sú grundvallarþekking er ekki fyrir hendi, er ansi líklegt að hugmyndin eigi erfitt uppdráttar. Auðvitað skiptir svo máli að hafa lausn sem þörf er á, verðlögð á verði sem viðskiptavinir vilja borga fyrir og framsetning hugmyndar/útfærsla skiptir svo auðvitað máli. AÐ lokum eru það þessi hefðbundnu atriði eins og að arður verður að vera meiri en útgjöld, markaðssetning verður að vera rétt og að gera verður ráð fyrir öllum útgjaldarliðum í útreikningum, svo sem sköttum, launatengdum gjöldum og að skilað sé ársreikningi og skattaskýrslu einu sinni á ári.

Höfundur hefur MA í frumkvöðlafræði og MA í iðnhönnun. Hann hefur sjálfur unnið fyrir fyrirtæki bæði á Íslandi og erlendis og er stofnandi og eigandi að V6 Sprotahúsi.Hann hefur sjálfur verið með eigin hönnunarverkefni og selt hugmyndir og unnið að vöruþróun innan fyrirtækis. Hann hefur haldið námskeið í stofnun fyrirtækja og leiðbeint frumkvöðlum um árabil. The author has MA in Entrepreneurship and MA in Industrial design. He has worked within and in connection with companies both abroad and in Iceland. He has himself been selling his own designs and ideas and established his own company which he now runs himself. He has taught many and is teaching how to start your own company and as well offering a guidance to people with ideas and longings to establish their own companies.